ROZSZERZAMY I ODŚWIEŻAMY NASZĄ FLOTĘ

6 satelitów w ciągu trzech kolejnych lat

Orbitalny program inwestycyjny Eutelsat ma trzy kluczowe intencje:

 • Odświeżenie floty satelitarnej, celem utrzymania długoterminowych relacji z naszymi klientami;
 • Zwiększenie naszych zasobów dla rynków rozwijających się;
 • Innowacja i rozszerzenie portfolio zastosowań naszych satelitów.

 

EUTELSAT QUANTUM

Rewolucja na rynkach telekomunikacyjnych

 

WYNIESIENIE: 2021

KONSTRUKTOR: Airbus Defence & Space

 

EUTELSAT QUANTUM to zwiastun nowej ery komercyjnych usług satelitarnych, umożliwiającej użytkownikom sektora usług rządowych, mobilnych i transmisji danych aktywne definiowanie i kształtowanie wydajności i zasięgu, jakich potrzebują od satelity.

Zaprojektowany z naciskiem na oprogramowanie, EUTELSAT QUANTUM będzie pierwszym uniwersalnym satelitą dostosowującym się do wymagań rynku, działającym w każdym zakątku świata.

Możliwość rekonfiguracji na orbicie wprowadzi nowy standard w zakresie elastyczności, a jego zastosowanie skierowane będzie głównie na rynki o dużej zmienności i mobilności:

 • Łączność w ruchu: możliwość dynamicznego kształtowania wiązki i kontroli ruchu może zostać zoptymalizowana dla mocy i przepustowości, niezbędnych dla usług w transporcie morskim, powietrznym i śródlądowym;
 • Sieci danych: indywidualny projekt sieci szerokiego pokrycia i dynamicznego zarządzania ruchem, w zależności od czasu i miejsca zapotrzebowania;
 • Użytkownicy sektora rządowego: natychmiastowa reakcja w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa publicznego i potrzeby przywrócenia stanu gotowości, a także kontrola bezpieczeństwa przy użyciu najnowszych technologii szyfrowania.

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) i Brytyjska Agencja Kosmiczna wspierają rozwój kluczowych technologii ujętych w EUTELSAT QUANTUM, w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, zawartego między ESA, Eutelsat i Airbus Defence and Space.

   

   

  About the EUTELSAT QUANTUM Satellite 

  EUTELSAT QUANTUM heralds a new era of commercial satellite service, enabling users in government, mobility and data markets to actively define and shape the performance and reach they need from a satellite.

  Using a software-based design, EUTELSAT QUANTUM will be the first universal satellite to repeatedly adjust to business requirements. Scheduled for launch in 2021, and to be located at 48° East, EUTELSAT QUANTUM will offer extensive coverage of the MENA region and beyond.

  In-orbit reprogrammable features will set a new standard in flexibility and will principally address markets that are highly changeable and mobile, for:

  • Communications on the move: dynamic beam shaping and vessel-tracking capabilities can be optimised for power and throughput as required by maritime, aeronautical and land-based transportation;
  • Data networks: bespoke design of wide-area networks and dynamic traffic shaping, responding to demand where and when needed;
  • Government  users: rapid response for public protection and disaster recovery as well as secure control using the latest encryption technology.

  ESA and the UK Space Agency are supporting the development of the core technologies integrated into EUTELSAT QUANTUM, within the framework of a Public-Private Partnership signed by ESA, Eutelsat and Airbus Defence and Space.

USŁUGI

 • Transmisji danych
 • Mobilne
 • W sektorze rządowym

REGIONY

 • Elastyczne
AKTUALNOŚCI
WIDEO

KONNECT VHTS

Szybkie usługi szerokopasmowe w Europie

 

WYNIESIENIE: 2022

KONSTRUKTOR: Thales Alenia Space

 

Eutelsat zlecił wyprodukowanie nowej generacji systemu satelitarnego VHTS (Satelita Bardzo Wysokiej Przepustowości), pod nazwą KONNECT VHTS, będącego wsparciem dla rozwoju europejskiego sektora szerokopasmowych usług powietrznych (in-flight). Start działalności komercyjnej satelity planowany jest na rok 2022. Thales Alenia Space zajmie się konstrukcją satelity, a także stworzeniem rozwiązania dla segmentu naziemnego, co stanowi bardzo konkurencyjną ofertę na obecnym rynku. Dzięki pojemności 500 Gb/s w pasmie Ka, KONNECT VHTS wprowadzi na orbitę jak dotąd najpotężniejszy, cyfrowy procesor pokładowy, oferujący elastyczność w zakresie alokacji pojemności, optymalne wykorzystanie spektrum, a także postępujące wdrażanie sieci naziemnej.

Projekt zostanie uruchomiony wraz z wieloletnim zobowiązaniem w zakresie dystrybucji od Orange i Thales, dwóch kluczowych graczy na europejskim rynku, a zarazem liderów w swych dziedzinach. Współpraca w zakresie sprzedaży detalicznej została zawarta z Orange, celem dotarcia do europejskich rynków usług szerokopasmowych, gdzie Grupa jest obecna. Thales natomiast, zajmie się dystrybucją, służąc głównie rynkom usług łączności w sektorze rządowym.

USŁUGI

 • Szerokopasmowe
 • Mobilne
 • W sektorze rządowym

REGIONY

 • Europa
AKTUALNOŚCI
NEWS

HOTBIRD 13F & 13G

Nowe zasoby na wiodącej pozycji wideo dla regionu EMEA

 

WYNIESIENIE: 2022

KONSTRUKTOR: Airbus Defence & Space

Eutelsat zlecił Airbus Defence and Space wyprodukowanie dwóch nowych satelitów, mających zastąpić trzy obecne satelity na flagowej pozycji HOTBIRD.

Rodzina satelitów HOTBIRD na pozycji 13° East tworzy jeden z największych systemów nadawczych w Europie, dostarczając 1000 kanałów TV do ponad 135 mln gospodarstw domowych w Europie, Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie.

Wyniesienie dwóch nowych satelitów planowane jest na rok 2022.

SERVICES

 • Wideo

REGIONY

 • Europa
 • Bliski Wschód
 • Afryka Północna

EUTELSAT 10B

Powerful, innovative payloads for inflight and maritime connectivity services

 

LAUNCH: 2022

CONSTRUCTOR: Thales Alenia Space

Eutelsat has signed a letter of agreement with Thales Alenia Space for the procurement of EUTELSAT 10B, a new all-electric satellite built on the Spacebus NEO platform. Scheduled for launch in 2022, the satellite will be located at 10° East, an orbital position that offers a unique visibility spanning from the Americas to Asia.

Responding to strong growth in demand for mobile connectivity, EUTELSAT 10B will carry two new multi-beam HTS Ku-band payloads:

 • a high-capacity payload, covering the North Atlantic corridor, Europe, the Mediterranean basin and the Middle East, offering significant throughput in the busiest air and sea traffic zones; and
 • a second payload to extend coverage across the Atlantic Ocean, Africa and the Indian Ocean.

The satellite’s HTS payloads will be able to process more than 50 GHz of bandwidth, offering a throughput of approximately 35 Gbps.

EUTELSAT 10B will also carry two widebeam C- and Ku-band payloads to ensure service continuity for existing customers on the EUTELSAT 10A satellite.

SERVICES

 • Broadband
 • Data
 • Government
 • Mobility
 • Video

REGIONS

 • Atlantic
 • Europe
 • Middle East
 • Africa
 • Central Asia
 • Indian Ocean
NEWS
NEWS

EUTELSAT 36D

Enhanced service continuity at the key 36° East orbital position

 

LAUNCH: 2024

CONSTRUCTOR: Airbus

Eutelsat has signed a contract with Airbus for the procurement of EUTELSAT 36D, to succeed EUTELSAT 36B at 36° East.

With coverage of Africa, Russia and Europe, 36° East is a key orbital slot. Its two satellites, EUTELSAT 36B and EUTELSAT 36C, together notably support the broadcast businesses of major anchor customers including Multichoice and ZAP in Africa and Tricolor and NTV+ in Russia.

With 70 physical Ku-band transponders, the all-electric EUTELSAT 36D will assure all the main legacy missions of EUTELSAT 36B, with enhancements to coverage areas and performance.

Based on the state-of-the-art Airbus Eurostar Neo platform, the satellite is due for launch in the first half of 2024. 

SERVICES

 • Video
 • Data

REGIONS

 • Africa
 • Russia
 • Europe

 

 

 

NEWS
NEWS